بخش پذیرش :

اين آزمايشگاه با كليه سازمان هاي بيمه طرف قرارداد مي باشد.بخش پذيرش آزمايشگاه مجهز به سيستم پرداخت الكترونيكي

بانك پارسيان و بانك سامان بوده كه قابل استفاده براي كليه كارتهاي عضو شتاب مي باشد.

در سالن بخش پذيرش فرم هاي انتقادات و پيشنهادات و همچنين فرم هاي نظر سنجي وجود دارد كه ميتوانيد با تكميل

فرم هاي مذكور ما را در ارائه خدمات بهتر ياري نمائيد.بخش نمونه گیری :

در بخش نمونه نمونه گيري از آقايان و خانم ها و نوزادان انجام شده و در صورت درخواست بيمار نمونه گيري در منزل يا داخل

وسيله نقليه نيز انجام مي گردد.

بخش نمونه گيري مجهز به دستگاه رگ ياب ، صندليهاي نمونه گيري مناسب ، تخت، كپسول اكسيژن و جعبه كمك هاي اوليه

مي باشد و براي هر بيمار از يك دستكش لاتكس اختصاصي استفاده مي شود.

براي انتقال نمونه هاي گرفته شده به بخش هاي آزمايشگاه از بالابر مخصوص استفاده ميشود تا احتمال افتادن يا شكستن

نمونه ها از بين برود.

Copyright © 2012-2013 Shafagh Speciality Pathobiology Laboratory
طراحی و اجرا : شاهین شفق همراه : 09126506715